စာကြည့်တိုက်ဌာန

Library of Myeik University

Library of Myeik University

 

(၂၀ဝ၀) မြိတ်တက္ကသိုလ်၊ စာသင်ဆောင်(၃) အပေါ်ထပ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စာကြည့်တိုက်ကို ဒေါ်ဝေဝေလွင်၊ အငယ်တန်းစာရေးမှ စတင်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၂၀ဝ၁-၂၀ဝ၆) မြိတ်တက္ကသိုလ်၊ စာသင်ဆောင်(၃) အပေါ်ထပ်တွင် စာကြည့်တိုက်ကို ဒေါ်အေးသန္တာ၊ စာကြည့်တိုက် လ/ထ-၂၊ ဒေါ်အေးအေးချို၊ အကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဒေါ်အေးသန္တာ၊ စာကြည့်တိုက် လ/ထ-၂၊ နုတ်ထွက်ပါသည်။
(၂၀ဝ၆-၂၀ဝ၇) မြိတ်တက္ကသိုလ်၊ စာသင်ဆောင်(၃) အပေါ်ထပ်တွင် စာကြည်တိုက်ကို ဒေါ်အေးအေးချို၊ အကြီးတန်း လက်နှိပ်စက်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး(      ရုံးအကူ)မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
(၂၀ဝ၈-၂၀၁၃) မြိတ်တက္ကသိုလ်၊ ပင်မဆောင်သို့ပြောင်းရွှေ့၍ စာကြည့်တိုက်ကို ဒေါ်အေးအေးချို၊ အကြီးတန်း လက်နှိပ်စက်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး၊                                     လ/ထ စာကြည့်တိုက်-၅၊ ဒေါ်မိုးမိုးအေး၊ ရုံးအကူ(နေ့စား)မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
(၂၀၁၃ မှ ယခု) မြိတ်တက္ကသိုလ်၊ ပင်မဆောင်စာကြည့်တိုက်ကို ဒေါ်အေးအေးချို၊ အကြီးတန်း လက်နှိပ်စက်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး၊ လ/ထ စာကြည့်တိုက်-၅၊               ဒေါ်မိုးမိုးအေး၊ ရုံးအကူ(နေ့စား)မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

 

စာအုပ်စုစုပေါင်း (Collection)

မြန်မာစာအုပ်            -        ၅၀ဝ၀ ခန်.

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်      -        ၄၀ဝ၀ ခန်.

မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်ပေါင်း  -        ၂၀
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ချိန် (Opening Hours)

၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၄း၃၀ နာရီ ( Monday – Friday)

စာအုပ်ငှားချိန်

၁၀းဝ၀ နာရီမှ ၄း၃၀ နာရီ ( Monday – Friday )
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Services)

 

  • ကတ်တလောက်ပုံးများ ထားရှိခြင်း
  • စင်ဖွင့်စနစ်ကို အသုံးပြုပါသည်။
  • ရည်ညွန်းခန်း
  • အင်တာနက်ခန်း (e-libary)
  • စာအုပ်ငှားခြင်းလုပ်ငန်း
  • ဆရာ၊ ဆရာမမျာနှင့် ဝန်ထမ်းများကို စာအုပ်-၃၊ အချိန်တစ်လ ငှားပေးသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ၁ အုပ်၊ (၃)၇က် ပေးငှားသည်။
  • စာဖတ်ခန်း (Reading Room)
  • လစဉ်မဂ္ဂဇင်းများ

 

 

 

Latest News