Finance, Academic & Engineer Department

 1

ဒေါ်ညောင်ဟောက်လွန်း

ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန

 IMG_0944

ဦးအောင်သောင်းမြိုင်

ဌာနမှူး(သင်တန်းရေးရာ)

သင်တန်းရေးရာဌာန

 IMG_0819

ဦးဝင်းနိုင်ဉီး

ဌာနခွဲမှူး

ဘဏ္ဍာဌာန

IMG_0932 DSC_1288

ဦးတင်ထွန်း

အင်ဂျင်နီယာမှူး

အင်ဂျင်နီယာဌာန

ဒေါ်သန်းသန်းချိူ

ဌာနစုမှူး

ဘဏ္ဍာဌာန

ဒေါ်ခင်သူဇာ

လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း

သင်တန်းရေးရာဌာန

IMG_0938

 ဒေါ်ဖြိုးစုအောင်

အားကစားမှူး

အားကစားဌာန

IMG_0936

 ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်

ဌာနစုမှူး

စီမံရေးရာဌာန

IMG_0899

ဒေါ်လှလှနွယ်

လ/ထ စာကြည့်တိုက်မှူး

စာကြည့်တိုက်ဌာန

2

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းချစ်

လ/ထ အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဌာန

3ဒေါ်ထိုက်ထိုက်စံ

လ/ထ အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဌာန

  IMG_0889ဒေါ်ဉမ္မာအောင်လ/ထ စနစ်မန်နေဂျာကွန်ပျူတာဌာန

IMG_0895

ဒေါ်ယုယုလှိုင်

ဌာနစုမှူး

အဝေးသင်ဌာန 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News