စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန နှင့် သင်တန်းရေးရာဌာန

 1

ဒေါ်ညောင်ဟောက်လွန်း

ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန

 Untitled2

ဦးအောင်သောင်းမြိုင်

ဌာနမှူး

သင်တန်းရေးရာ

 Untitled2

ဒေါ်ခင်မိုးလွင်

ဌာနခွဲမှူး

ဘဏ္ဍာဌာန

Untitled.jpg 6

ဒေါ်လှမေ

ဌာနခွဲမှူး

စီမံဌာန

Untitled7

ဦးဇေယျဉီး

မော်ကွန်းထိန်း

သင်တန်းရေးရာဌာန

Untitled1

ဦးတင်ထွန်း

အင်ဂျင်နီယာမှူး

အင်ဂျင်နီယာဌာန

4ဒေါ်သန်းသန်းချိူ

ဌာနစုမှူး

ဘဏ္ဍာဌာန

Untitled3ဒေါ်စုလိုင်ထွေးဌာနစုမှူးဘဏ္ဍာဌာန Untitled5ဒေါ်ယုယုလှိုင်ဌာနစုမှူးအဝေးသင်ဌာန
 Untitled4ဒေါ်လှလှနွယ်လ/ထ စာကြည့်တိုက်မှူးစာကြည့်တိုက်ဌာန Untitled3

 ဒေါ်ဖြိုးစုလှိုင်

အားကစားမှူး

အားကစားဌာနLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News