YETAGUN YOUTH PROGRAM SEASON-IV

YETAGUN YOUTH PROGRAM SEASON-IV

            ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Yetagun Youth Program – Season IV တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ စြမ္းအင္ ဆိုသည့္ က႑(၅)ခုမွ တစ္ခုႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ Project Proposal မ်ားကို အသင္းလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္သင္းလွ်င္ အသင္းသား (၂)ဦး မွ (၄)ဦးအထိ ပါဝင္ႏိုင္ျပီး  အဆင့္ဆင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ တံခြန္စိုုက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ အသက္(၁၆)ႏွစ္မွ (၂၃)ႏွစ္ၾကား  ျမန္မာႏုုိင္ငံသား လူငယ္တုုိင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုုိင္ၿပီး တကၠသိုု္လ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ လူငယ္မ်ားသာမက ျပင္ပမွလူငယ္မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ပါသည္။

မိမိပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအသိုုင္းအဝိုုင္းအား ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစမည့္၊ တစိတ္တေဒသ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စိတ္ကူးအႀကံဥာဏ္ရိွေသာလူငယ္မ်ား အသင္းလိုုက္စုုေပါင္းပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုုင္မည့္ အခြင့္အေရးေကာင္း တစ္ရပ္လည္း  ျဖစ္ပါသည္။

Season IV ကိုလည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ လူငယ္မ်ားအတြက္  ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္သြားပါမည္။  တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွယွဥ္ၿပိဳင္ေပးပို႔လာေသာ Project Proposal မ်ားထဲမွ အရည္အခ်င္းစစ္ အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ (၁၆)သင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစခန္း  ျပဳလုပ္ထားေသာ ဟိုတယ္တြင္ (၂)ရက္ၾကာ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားခြင့္ကို အခမဲ့ရရွိပါမည္။

ယေန႔ေခတ္လူငယ္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ Soft Skill မ်ားျဖစ္သည့္ Proposal Writing Skill, Presentation Skill,  Creative Thinking Skill ႏွင့္ Teamwork Skill တို႔ကို စာေတြ႔လက္ေတြ႕ သင္ၾကားျမွင့္တင္ေပးပါမည္။ စခန္းသြင္းေနစဥ္အတြင္း မိမိတို႔၏ Project Proposal မ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ၾကရပါမည္။

(၂)ရက္ၾကာ စခန္းသြင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားျပီးေနာက္ (၃) ရက္ေျမာက္ ေန႔မွာ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲအဆင့္ ( Semi Final Round ) ကို Presentation မ်ားနဲ႔ အသင္းလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ၿပီး  အသင္း (၈)သင္းအား အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားမွ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ  ေရြးခ်ယ္သြားမွာၿဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အသင္းေတြကို ဆုေငြက်ပ္ (၂၀၀,၀၀၀) စီ ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားပါမည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ (Final Round) ကိုုေတာ့ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္မွာျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ အသင္း(၈)သင္းမွ ပုိမိုျပည့္စံုတဲ့ Presentation မ်ားနဲ႔ အသင္းလိုက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ဆင့္စလံုးမွာ ဒိုင္လူႀကီးေတြရဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ထိေရာက္စြာ  ျပန္လည္ေျဖၾကားရမွာျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆုု (၁) ဆုု၊ ဒုုတိယဆုု (၁) ဆုု၊ တတိယဆု (၁)ဆု နဲ့ ပရိတ္သတ္အႀကိဳက္ဆံုးဆု (၁)ဆု တုုိ႕ကိုုခ်ီးျမွင့္ေပးမွာပါ။

“ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္ကို ရဲတံခြန္လူငယ္အစီအစဥ္နဲ႔ ဖန္တီးၾကရေအာင္”

 

လူငယ္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့ YETAGUN YOUTH PROGRAM SEASON-IV မွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။

#YETAGUN

#YOUTH_PROGRAM

 

YETAGUN Poster

(၁၅-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ သန္႕ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ စစ္ဘက္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ လာေရာက္ စုေပါင္းလုပ္အားေပးၾကစဥ္

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးအား ၿမိတ္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လုပ္အားေပးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပေနစဥ္

 DSC_5028

ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4989ၿမိတ္တကၠသိုလ္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4973

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4983ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အေဆာင္ေနေ်က်ာင္းသားမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_5006

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္DSC_5021ရဲဌာနမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4957

DSC_4955ယာဥ္ထိန္းရဲဌာနမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4954

လမ္း၊ တံတား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4971

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ လုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4977

က်န္းမာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမူေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲနွင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကို (၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ က ်င္းပသည္။

DSC_1026  DSC_1038  DSC_1018

DSC_1062  DSC_1063  DSC_1064

DSC_1046  DSC_1048  DSC_1070

DSC_1071  DSC_1072

Latest News