(၁၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ မြိတ်တက္ကသိုလ် (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ်၊ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား

Untitled2 Untitled1

DSC00733 DSC00721 DSC00688DSC00721  Untitled8 Untitled9 Untitled10   Untitled7Untitled 5DSC00690DSC00694

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News