(၂၀-၂၂-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၂၃-၂၄-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ မ ်ားတြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္၊ ပုလဲသစၥာခန္းမ၌ Mote Oo Education, General Teaching Skills and Carriculum Development သင္တန္းကို က ်င္းပစဥ္။

 DSC_7004

DSC_7060

 DSC_7056

 

 DSC_7009  DSC_7040  DSC_7016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News