(၁၅-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မြိတ်တက္ကသိုလ်သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးအတွက် စစ်ဘက်၊ ခရိုင်နှင့် အရပ်ဘက်ဌာနများမှ လာရောက်၍ စုပေါင်းလုပ်အားပေးကြစဉ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News