မြိတ်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ (၁၀.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည်။

 DSC_1155

 DSC_1151

 DSC_1152

 DSC_1153

 DSC_1149

DSC_1139

 DSC_1137

 DSC_1134

 DSC_1129

 DSC_1107

 DSC_1114

 DSC_1128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News