၁၉၉၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၄) ရက်နေ့မှ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့အထိ နှစ်(၂၀)ပြည့် (ကြွေရတု အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် ပျော်ရွှင်ပွဲအခမ်းအနား (၁၄.၁.၂၀၁၉)မှ (၁၆.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိကျင်းပသည်။

 

 DSC_9820

 DSC_9823

DSC_9476

 DSC_9641

DSC_9663

 DSC_9784

 DSC_9695

DSC_9726

 
     

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News