(၁-၁၀-၂၀၁၈) မွ (၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႕အထိိ ျမိတ္တကၠသိုလ္၌ ျမန္မာငွက္နွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းတို႕ပူးေပါင္းကာ ငွက္ၾကည့္အေျခခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၉) ဖြင့္ပြဲနွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား

IMG_20181001_092010      IMG_20181001_091632

 

IMG_20181001_094749 - Copy      IMG_20181001_094505

 

IMG_20181009_100824        IMG_20181009_100929

IMG_20181009_100955      IMG_20181009_101020

IMG_20181009_101116      IMG_20181009_101236

IMG_20181009_101428

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News