(၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ မြိတ်တက္ကသိုလ်၌ မြန်မာငှက်နှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်းတို့ပူးပေါင်းကာ ငှက်ကြည့်အခြေခံ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၉) ဖွင့်ပွဲနှင့် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား။

 IMG_20181001_092010

IMG_20181001_091632

 IMG_20181001_094749 - Copy

 IMG_20181001_094505

 IMG_20181009_100824

 IMG_20181009_100929

 IMG_20181009_100955

 IMG_20181009_101020

IMG_20181009_101116

 IMG_20181009_101236

 IMG_20181009_101428

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News