(17-9-18) ရက္ေန႕တြင္ ထုိင္းနုိင္ငံ၊ Rajamangala University of Technology Rattanakosin Wang Klaikangwon Campus, Faculty of Hospitality and Tourism Industry Huahin, Prachuap khiri khan 77110 မွ Vocational နွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိတ္တကၠသုိလ္သို့လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း

 IMG_20180917_095830

 IMG_20180917_094928  IMG_20180917_094732

 IMG_20180917_091350

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Latest News