အေတြ႕အႀကဳံေဟာေျပာပဲြ

phys

အိႏိၵယႏုိင္ငံနယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ Environmental and Energy Policy Meeting  တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကဳံရွင္းလင္းပဲြ