Monthly Archives: March 2019

ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲနွင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကို (၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ က ်င္းပသည္။

DSC_1026  DSC_1038  DSC_1018

DSC_1062  DSC_1063  DSC_1064

DSC_1046  DSC_1048  DSC_1070

DSC_1071  DSC_1072

၁၉၉၉ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ နွစ္(၂၀)ျပည့္ (ေၾကြရတု အထိမ္းအမွတ္ စာတမ္းဖတ္ပြဲနွင့္ ေပ ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနား (၁၄.၁.၂၀၁၉)မွ (၁၆.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႕အထိက ်င္းပသည္။

 

DSC_9820   DSC_9823  DSC_9476                                    DSC_9641  DSC_9663  DSC_9784                     DSC_9695   DSC_9726    

(14-2-2019) ရက္ေန႕တြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္နွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ Phetchaburi Rajabhat University(ေဖ့ခ်ဘူရီတကၠသိုလ္) တုိ႕အၾကားေရးထုိးသည့္နားလည္မွဳစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထုိးပြဲသို႕ ထုိင္းႏုိင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္၏ အတုိင္ပင္ခံေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ စုရာရြတ္ က်ဴလာႏြန္၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယအတြင္းဝန္၊ ေဒါက္တာေအးျမင့္ နွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္း တုိ႕တက္ေရာက္

DSC_1300 DSC_1302 DSC_1309 DSC_1321 DSC_1354 DSC_1356 DSC_1364 DSC_1375 DSC_1383 DSC_1384 DSC_1386 DSC_1394 DSC_1397 DSC_1400 DSC_1407 DSC_1408 DSC_1411 DSC_1415 DSC_1421 DSC_1425 DSC_1438 DSC_1439 DSC_1444 DSC_1453 DSC_1469 DSC_1494 DSC_1498 DSC_1500 DSC_1513 DSC_1529

Latest News