Myeik University

(၁၅-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ သန္႕ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ စစ္ဘက္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ လာေရာက္ စုေပါင္းလုပ္အားေပးၾကစဥ္

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးအား ၿမိတ္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လုပ္အားေပးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပေနစဥ္

 DSC_5028

ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4989ၿမိတ္တကၠသိုလ္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4973

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4983ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အေဆာင္ေနေ်က်ာင္းသားမ်ား လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_5006

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္DSC_5021ရဲဌာနမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4957

DSC_4955ယာဥ္ထိန္းရဲဌာနမွ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4954

လမ္း၊ တံတား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4971

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ လုပ္အားေပးေနၾကစဥ္

DSC_4977

က်န္းမာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမူေရးဌာနမ်ားမွ လုပ္အားေပးေနစဥ္

DSC_4964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမိတ္တကၠသိုလ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲနွင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကို (၈.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ က ်င္းပသည္။

DSC_1026  DSC_1038  DSC_1018

DSC_1062  DSC_1063  DSC_1064

DSC_1046  DSC_1048  DSC_1070

DSC_1071  DSC_1072

၁၉၉၉ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄) ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ နွစ္(၂၀)ျပည့္ (ေၾကြရတု အထိမ္းအမွတ္ စာတမ္းဖတ္ပြဲနွင့္ ေပ ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနား (၁၄.၁.၂၀၁၉)မွ (၁၆.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႕အထိက ်င္းပသည္။

 

DSC_9820   DSC_9823  DSC_9476                                    DSC_9641  DSC_9663  DSC_9784                     DSC_9695   DSC_9726    

Latest News